Қарағанды
Мемлекеттік
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық
бастап 342 900 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 443 300 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті (ҚарМТУ) (бұрын Қарағанды тау-кен институты, Қарағанды политехникалық институты (КарПИ)) – Қарағанды қаласында, жоғары білікті техникалық кадрларды даярлайтын жетекші мемлекеттік жоғары оқу орны.

Оқыту көптеген техникалық және гуманитарлық мамандықтарда өткізіледі. Ол 1953 жылдың 9 шілдесінде құрылған.

Кеңейту
Студенттер
11 402
Шетел студенттері
200
Мұғалімдер
597
Құрылған жылы
1953
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
В-бастапқы әскери дайындық
5В010400 - Начальная военная подготовка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Кәсіптік оқыту
5В012000 - Профессиональное обучение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Сәулет
5В042000 - Архитектура
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Дизайн
5В042100 - Дизайн
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Экономика
5В050600 - Экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Менеджмент
5В050700 - Менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Мемлекеттік және жергілікті басқару
5В051000 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Есеп және аудит
5В050800 - Учет и аудит
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Маркетинг
5В051100 - Маркетинг
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Информатика (мұғалім)
5В060200 - Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Биотехнология
5В070100 - Биотехнология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Автоматтандыру және басқару
5В070200 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Ақпараттық жүйелер
5В070300 - Информационные системы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Математикалық және компьютерлік моделдеу
5В070500 - Математическое и компьютерное моделирование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение (Кафедра «ИТБ»)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
5В070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Тау-кен өндірісі
5В070700 - Горное дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Пайдалы қазбаларды өңдеу
5В073700 - Обогащение полезных ископаемых
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Металлургия
5В070900 - Металлургия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Мұнай және газ ісі
5В070800 - Нефтегазовое дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Материалтану және жаңа материалдардың технологиясы
5В071000 - Материаловедение и технология новых материалов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-машина жасау
5В071200 - Машиностроение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Аспап жасау
5В071600 - Приборостроение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Көлік, көлік техникасы мен технологиялары
5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-электр энергетикасы
5В071800 - Электроэнергетика (Кафедра ЭС)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Жылуэнергетика
5В071700 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
5В071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Органикалық заттардың химиялық технологиясы
5В072100 - Химическая технология органических веществ
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Технологиялық машиналар мен жабдықтар
5В072400 - Технологические машины и оборудование (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Құрылыс
5В072900 - Строительство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру
5В073000 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Көлік құрылысы
5В074500 - Транспортное строительство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Геодезия және картография
5В071100 - Геодезия и картография
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
5В073200 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
5В090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Логистика
5В090900 - Логистика (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Мәдени-тынығу жұмысы
5В090400 - Социально-культурный сервис
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Бағалау
5В090800 - Оценка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
5В100200 - Системы информационной безопасности
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М012000 - Профессиональное обучение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М050600 - Экономика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М051000 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М070200 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М070300 - Информационные системы (Кафедра ИТБ)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М070700 - Горное дело
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М070900 - Металлургия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М074900 - Маркшейдерское дело
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М071000 - Материаловедение и технология новых материалов (Кафедра НИМ)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Геодезия
6М071100 - Геодезия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М074100 - Картография
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М074700 - Геофизические методы поисков и разведки МПИ
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М071200 - Машиностроение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М071600 - Приборостроение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М072400 - Технологические машины и оборудование
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М071700 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М071800 - Электроэнергетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М072100 - Химическая технология органических веществ
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М072900 - Строительство
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М073000 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М073200 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М075000 - Метрология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6М090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D070700 - Горное дело
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D070900 - Металлургия
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D071200 - Машиностроение
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D071800 - Электроэнергетика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D072900 - Строительство
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6D073000 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Нақты мекен-жайы: Қарағанды қ-сы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 56,

Тел: +7(7212)56-03-28

Тел: +7(7212)56-75-98

Тел: +7 (7212) 56 44 22

Қабылдау комиссиясы: +7 (7212) 35 64 05

Привет!

В конце этого квеста мы подберем
Вам специальность и учебное место!

Перейти к квесту
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие