Қарағанды
Мемлекеттік
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық

Скидки и льготы

бастап 443 300 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 1 307 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​мемлекеттік университеті – Қазақстан Республикасындағы ең үздік жоғары оқу орындарының бірі. Ол 1972 жылы құрылған. ҚМУ Қазақстанның жоғары оқу орындарының бас рейтингісіндегі көпсалалы университеттердің үздік QS World Universities Rankings рейтингінде, Webometrix халықаралық рейтингінде үздік үштіктің қатарында. ҚМУ классикалық университет бола отырып, маңызды әлеуметтік және мәдени миссияға ие.

Классикалық университеттердің дәстүрлеріне сәйкес университет жоғары білімнің жоғары деңгейі мен іргелі табиғатын сақтайды. Қарағанды ​​мемлекеттік университеті – Қазақстанның білім, ғылым және мәдениет саласындағы көшбасшылардың бірі. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​мемлекеттік университетінің беделін халықаралық ынтымақтастық растайды. Әр түрлі мемлекеттік университеттер, отандық және шетелдік институттар серіктес ретінде жұмыс істейді

Кеңейту
Студентов
12 000+
Иностранных студентов
500
Преподавателей
779
Год основания
1972
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
6В01509 - Биология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В05101 - Биология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05102 - Биотехнология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В01510 - География
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01511 - География-история
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05203 - География
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05201 - Экология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6B06102 - IT-предпринимательство и цифровая экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В06103 - Информационные системы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В06104 - Математическое и компьютерное моделирование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01505 - Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01506 - Информатика, ИКТ и робототехника
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В01501 - Математика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
6B01502 - Математика-информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
6В01502.1 - Математика-Физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05401 - Математика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05402 - Механика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В06201 - Радиотехническая электроника и телекоммуникации
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05305 - Техническая физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05304 - Физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07104 - Приборостроение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07105 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11302 - Логистика (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01503 - Физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01504 - Физика-Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6B11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11202 - HR-экономика и безопасность труда
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07103 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07201 - Технология фармацевтического производства
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07203 - Технология нефтеперерабатывающих производств (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05301 - Химия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В05302 - Фундаментальная химия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6B05303 - Химия и химический инжиниринг
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05306 - Химия и физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07101 - Химическая технология неорганических веществ
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01507 - Химия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В01508 - Химия-Биология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В01705 - Иностранный язык: два иностранных языка (англ/нем, анг/кит, англ/франц, англ/турец.)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
6В02301 - Переводческое дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02303 - Иностранная филология(англ., кит.)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01302 - Педагог предшкольной подготовки и начального образования
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02101 - Дизайн
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01406 - Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В01407 - Профессиональное обучение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01901 - Дефектология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01201 - Дошкольное обучение и воспитание
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01202 - Педагог дошкольного обучения и воспитания и психолог в дошкольной организации
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01102 - Школьный психолог, преподаватель колледжа
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01402 - Начальная военная и физическая подготовка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01403 - Физическая культура и спорт
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01701 - Казахский язык и литература
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный.
6В01702 - Казахский и английские языки
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, английский.
6B01703 - Русский язык и литература
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
6В01704 - Русский язык для иностранных обучающихся
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
6B02305 - Филология (казахская)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный.
6В03202 - Связь с общественностью
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В03201 - Журналистика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01408 - История, основы права и предпринимательство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01601 - История
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02203 - Археология и этнология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02204 - История
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02205 - История и исламоведение со знанием арабского языка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В03103 - Политологияотношения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В03104 - Политология и политическое управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6B03101 - Социология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6B03102 - Социология социальная политика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В11102 - Культурно-досуговая работа
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
6В01801 - Социальная педагогика и самопознание
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В11401 - Социальная работа
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02201 - Философия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02202 - Религиоведение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03106 - Психология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03105 - Международные отношения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный,английский русский.
6B04101 - Менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04102 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04104 - Предпринимательство и управление проектами
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04105 - Бизнес-аналитика и консалтинг
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04106 - Учет и аудит
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04107 - Государственный аудит
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04108 - Оценка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04103 - Экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04109 - Финансы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04112 - Мировая экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04113 - Маркетинг и SMM
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04201 - Юриспруденция
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04202 - Юридическое сопровождение бизнеса
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04203 - Международное право
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, английский русский.
6B04204 - Судебная и прокурорская деятельность
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07102 - Химия и физика материалов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11101 - Туризм
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11103 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05208701 - Экология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01501401 - Биология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7M05108001 - Биология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7M05108201 - Биотехнология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05108301 - Геоботаника
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01501501 - География
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01501201 - Информатика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01501001 - Математика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05409201 - Математика
Срок обучения - 2 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05409301 - Механика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06109401 - Информатика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М06109402 - Информационные системы и технологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07109801 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7M01400801 - Профессиональное обучение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05309001 - Физика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05309002 - Техническая физика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01501101 - Физика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07110801 - Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07109901 - Электроника систем связи и телекоммуникационные технологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07110001 - Приборы и методы контроля качества и диагностики
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07110401 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M11315101 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05308901 - Химия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07109701 - Химическая технология неорганических веществ
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М07109702 - Химическая технология органических веществ
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7M07109703 - Химия и химический инжиниринг
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
7М07109704 - Нефтехимия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
7М01501301 - Химия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М01701901 - Иностранный язык: два иностранных языка
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М02305901 - Иностранная филология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01902101 - Дефектология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01200201 - Дошкольное обучение и воспитание
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01100101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01300301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
7М01400401 - Начальная военная подготовка
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01400501 - Физическая культура и спорт
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М03206701 - Журналистика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02306001 - Филология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный.
7М01701901 - Русский язык и литература
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
7М01701701 - Казахский язык и литература
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный.
7М02205301 - История
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02205302 - Археология и этнология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01601601 - История
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M03106401 - Международные отношения (1 год обучения)
Срок обучения - 1 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7M03106401 - Международные отношения (2 год обучения)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М01902001 - Социальная педагогика и самопознание
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М10214601 - Социальная работа
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M03106601 - Психология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02205001 - Философия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М03106201 - Культурология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М03106101 - Социология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М03106301 - Политология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7M04107301 - Учет и аудит
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М11315201 - Логистика (по отраслям)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107501 - Маркетинг
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М11114701 - Туризм
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107101 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04107201 - Менеджмент
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107202 - Деловое администрирование
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107203 - Управление проектами
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107001 - Экономика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107002 - Мировая экономика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107601 - Организация и нормирование труда
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04107401 - Финансы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01400901 - Основы права и экономики
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04207801 - Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и управления
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04207802 - Юридическое сопровождение бизнеса
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
7М04207803 - Судебно-прокурорская деятельность
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04207804 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D05108001 - Биология
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D05409201 - Математика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01100101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01100102 - Психология образования
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01100103 - Цифровая педагогика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D05309001 - Физика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D05309002 - Теплофизика и теоретическая теплотехника
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
8D05308901 - Химия
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01701901 - Иностранный язык: два иностранных языка
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: русский.
8D01300301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D02306001 - Филология
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный.
8D01701701 - Казахский язык и литература
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный.
8D02205301 - История
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D02205001 - Философия
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D04107001 - Экономика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский, английский.
8D04207801 - Юриспруденция
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Нақты мекен-жайы: Қарағанды қ-сы, Университетская к-сі, 28

Тел: 8(7212) 35-63-98

Қабылдау комиссиясы: 8 (7212) 35 64 05

Қабылдау комиссиясы: 8 (7212 35 60 35

Барлық оқиғалар мен жаңалықтар
23.04.2020
Еліміздің барлық жоғары оқу орындарында студенттермен кері байланыс күшейтіліп, HelpDesk және Call-орталықтар кеңес беру үшін жұмыс істейді.
23.04.2020
Ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары мектеп бағдарламасы аясында игерілген негізгі тақырыптарды қамтиды.
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие