Ақтау
Мемлекеттік
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық
бастап 390 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 1 500 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

Университеттің тарихы 1976 жылдан басталды. Маңғыстау аумақтық өндірістік кешеніне инженерлер даярлау үшін Маңғыстау облысының Шевченко қаласындағы (қазіргі Ақтау) Қазақ политехникалық институтының жалпы техникалық бөлімі ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 мамырдағы қаулысы қабылданды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «С.Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны «Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны болып өзгертілді.

Студенттер
7 000
Шетел студенттері
100
Мұғалімдер
350
Құрылған жылы
1976
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
В-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6B06103 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B06102 - Сomputer engineering
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
6B11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Биология (мұғалім)
6B01505 - Биология
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-География (мұғалім)
6B01506 - География
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
6B07208 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Менеджмент
6B04101 - Менеджмент
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04102 - Государственное и местное управление
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B04113 - Судовождение
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Экономика
6B04103 - Экономика
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Маркетинг
6B04110 - Маркетинг
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В- Есеп және аудит
6В04107 - Государственный аудит
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B04106 - Учет и аудит бизнес-структур
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Жерге орналастыру
6B07308 - Землеустройство
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Кадастр
6B07307 - Кадастр
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B07303 - Расчет и проектирование зданий и сооружений
Мұнай және газ ісі
6B07210 - Нефтегазовый инжиниринг
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B07211 - Инжиниринг бурения
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B07212 - Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
6B07212 - Транспорт и хранение нефти и газа
В-Информатика (мұғалім)
6B01503 - Информатика
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Шет тілі: екі шет тілі
6B01705 - Инностранный язык: два иностранных языка
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский, английский
В-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
6B01701 - Казахский язык и литература
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный
В-Математика (мұғалім)
6B01501 - Математика
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B015088(2) - Математика-Информатика
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
6B015088(1) - Математика-Физика
В-Технологиялық машиналар мен жабдықтар
6B07108 - Технологические машины и оборудование
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-машина жасау
6B07109 - Машиностроение
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Халықаралық қатынастар
6B03104 - Международные отношения
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский, английский
6B03105 - Международные отношения Прикаспийских государств
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский, английский
В- Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
6B11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
В-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
6B01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Педагогика және психология
6B01101 - Педагогика и психология
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-аударма ісі
6B02302 - Переводческое дело
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский, английский
В-Жылуэнергетика
6B07105 - Промышленная теплоэнергетика
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Мейрамхана және қонақ үй бизнесі
6B11103 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
6B01703 - Русский язык и литература
Срок обучения: 4 года Языки обучения: русский
В-орыс тілінде оқытпайтын орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
6B01704 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
6B07501 - Стандартизация и сертификация
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В- Құрылыс
6B07304 - Строительство энергоэффективных зданий
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Тарих (мұғалім)
6B01601 - История
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Көлік, көлік техникасы мен технологиялары
6B07111 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Туризм
6B11101 - Туризм
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В- Физика (мұғалім)
В-Физика-информатика
6B015088(3) - Физика-Информатика
В-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
6B01401 - Физическая культура и спорт
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Филология
В-Қаржы
6B04109 - Финансовые рынки и корпоративный бизнес
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Органикалық заттардың химиялық технологиясы
6B07102 - Химическая технология органических веществ
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Химия (мұғалім)
6B01504 - Химия
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В- Химия-Биология
5В012500 - Химия-биология
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Экология
6B05201 - Экология
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В- Теңіз техникасы мен технологиясы
6B04114 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
6B07115 - Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов
Срок обучения: 5 лет Языки обучения: государственный, русский, английский
6B07112 - Эксплуатация судовых энергетических установок
Срок обучения: 5 лет Языки обучения: государственный, русский, английский
В-электр энергетикасы
6B07106 - Электроэнергетика
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
В-Құқықтану
6B04201 - Юриспруденция
Срок обучения: 4 года Языки обучения: государственный, русский
7M07208 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых (научно-педагогическое направление)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M04102 - Государственное и местное управление (профильное направление)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7М04101 - Менеджмент (научно-педагогическое направление)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M04104 - Деловое администрирование
Срок обучения: 2 года Языки обучения: английский
7M01503 - Информатика
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M06102 - Информационные системы
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7М01701 - Казахский язык и литература
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7М01501 - Математика
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07108 - Машины и оборудование нефтегазовой отрасли
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07108 - Технологические машины и оборудование (по отраслям)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07109 - Машиностроение
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07112 - Морская техника и технологии
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07113 - Судовождение
7M07210 - Нефтегазовое дело
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M01101 - Педагогика и психология
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07105 - Теплоэнергетика (научно-педагогическое направление)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M01502 - Физика
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M07102 - Химическая технология органических веществ (научно-педагогическое направление)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M05201 - Экология (научно-педагогическое направление)
Срок обучения: 2 года Языки обучения: государственный, русский
7M04103 - Экономика
Срок обучения: 1 года Языки обучения: государственный, русский
8D07208 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения: 3 года Языки обучения: государственный, русский
8D07210 - Нефтегазовое дело
Срок обучения: 3 года Языки обучения: государственный, русский
8D01101 - Педагогика и психология
Срок обучения: 3 года Языки обучения: государственный, русский
8D02303 - Филология
Срок обучения: 3 года Языки обучения: государственный, русский
8D05201 - Экология
Срок обучения: 3 года Языки обучения: государственный, русский
8D04103 - Экономика
Срок обучения: 3 года Языки обучения: государственный, русский
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Нақты мекен-жайы: Актау қ-сы, 32 ш/м ауданы

Тел: +7 (7292) 42 57 00

Факс: +7 (7292) 42-57-77

Қабылдау комиссиясы: +7 (700) 542 57 57

Привет!

В конце этого квеста мы подберем
Вам специальность и учебное место!

Перейти к квесту
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие