Алматы
Акционерленген
Қазақ ұлттық аграрлық университеті
Қазақ ұлттық аграрлық университеті
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық

Есть льготы по спец группам

бастап 250 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 700 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

Өткен ғасырдың 30-жылдары Қазақстанда социалистік жеке меншікке және ұжымдастыруға негізделген ауылшаруашылығы дамыды. Алға қойған мақсаттарды іске асыру үшін білікті мамандар қажет болды. Осыған байланысты жоғары ауылшаруашылық оқу орындарын құру туралы шешім қабылданды.
Алматы зооветеринарлық институты – алғашқы ауылшаруашылық институты және 1929 жылы РКФСР Халық Комитеті Кеңесінің Қаулысы негізінде 1929 жылы Ветеринарлық институт ретінде құрылған Қазақстандағы екінші жоғары оқу орны. Институттың ресми түрде ашылуы 1929 жылдың 1 қазанында болды. Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті – инновациялық бағыттағы элиталық жоғары оқу орны, Қазақстан мен Орта және Орталық Азиядағы аграрлық секторының көшбасшысы.

Студенттер
5985
Шетел студенттері
120
Мұғалімдер
702
Құрылған жылы
1929
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
В-Кәсіптік оқыту
6В01405 - Профессиональное обучение
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Экономика
6B04101 - Экономика
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04105 - Государственное и местное управление
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
6B04113 - Региональное развитие
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Менеджмент
6B04102 - Менеджмент
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года
6B04114 - EVENT - менеджмент
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
6B04115 - Агротуризм
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В- Есеп және аудит
6B04103 - Учет и аудит
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В- Бағалау
6B04111 - Оценка
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Қаржы
6B04104 - Финансы
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Маркетинг
6B04106 - Маркетинг
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
6B04112 - Международный бизнес аграрными товарами
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Құқықтану
6B04201 - Юриспруденция
Язык обучения: русский, казахский. Срок обучения: 4 года.
В-Биотехнология
6B05102 - Биотехнология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Экология
6B05201 - Экология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6B06103 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Ақпараттық жүйелер
6B06102 - Информационные системы
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
Автоматтандыру және басқару
6B07101 - Автоматизация и управление
Язык обучения: русский, казахский. Срок обучения: 4 года.
В-машина жасау
6B07103 - Машиностроение
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Технологиялық машиналар мен жабдықтар
6B07112 - Технологические машины и оборудование
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Көлік, көлік техникасы мен технологиялары
6B07104 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Жылуэнергетика
6B07108 - Теплоэнергетика
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-электр энергетикасы
6B07110 - Инжиниринг энергетических систем
Язык обучения: русский, казахский. Срок обучения: 4 года.
6B07109 - Электротехнический инжиринг
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Азық-түлік технологиясы (қолдану салалары бойынша)
6B07207 - Технология продовольственных продуктов (по областям применения)
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Өңдеу саласының технологиясы (салалар бойынша)
6B07208 - Технология перерабатывающих производств (по отраслям)
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Жерге орналастыру
6B07307 - землеустройство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Кадастр
6B07308 - Кадастр
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
6B07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Язык обучения: русский, казахский. Срок обучения: 4 года.
В-Топырақтану және агрохимия
6B08102 - Почвоведение и агрохимия
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Жеміс-көкөніс өсіру
6B08103 - Плодоовощеводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Өсімдіктерді қорғау және карантин
6B08104 - Защита и карантин растений
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Агрономия
6B08101 - Агрономия
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
6B08105 - Наука о растениях и технологии
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
6B08201 - Технология производства продуктов животноводства
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Аңшылықтану және аң шаруашылығы
6B08301 - Охотоведение и звероводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы
6B08302 - Лесные ресурсы и лесоводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
6B08401 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство
Язык обучения: русский, казахский. Срок обучения: 4 года.
Ауыл шаруашылығы техникасы және технологиясы
6B08701 - Аграрная техника и технология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
6B08702 - Энергообеспечение сельского хозяйства
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Су ресурстары және суды пайдалану
6B08601 - Управление водными ресурсами
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В- Мелиорация, рекультивация және жерді қорғау
6B08602 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Ветеринарлық санитария
5B120200 - Ветеринарная санитария
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 5 лет.
В-Ветеринарлық медицина
6В09101 - Ветеринарная медицина
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 5 лет.
6B09103 - Ветеринарно-пищевая безопасность и технология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 5 лет.
В-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
6B11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В- Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
6B11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 4 года.
В-Логистика
6B11302 - Логистика (по отраслям)
Язык обучения: русский, казахский. Срок обучения: 4 года.
7M01405 - Профессиональное обучение
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04101 - Экономика
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04102 - Менеджмент
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04112 - Деловое администрирование
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04103 - Учет и аудит
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04104 - Финансы
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04105 - Государственное и местное управление
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04114 - Оценка
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04201 - Юриспруденция
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M04203 - Таможенное дело
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M05102 - Биотехнология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M05204 - Экология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M06102 - Информационные системы
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M06103 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07101 - Автоматизация и управление
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07103 - Машиностроение
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07112 - Технологические машины и оборудование
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07104 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07108 - Теплоэнергетика
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07109 - Электроэнергетика
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08502 - Энергообеспечение сельского хозяйства
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07207 - Технология продовольственных продуктов
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07208 - Технология перерабатывающих производств
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07210 - Пищевая безопасность
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07308 - Землеустройство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07309 - Кадастр
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08101 - Агрономия
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08102 - Почвоведение и агрохимия
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08103 - Плодоовощеводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08104 - Защита и карантин растений
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08201 - Технология производства продуктов животноводства
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08301 - Охотоведение и звероводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08302 - Лесные ресурсы и лесоводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08401 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08504 - Аграрная техника и технология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08601 - Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08609 - Проектирование гидротехнических сооружений
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M08602 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M09101 - Ветеринарная медицина
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M09102 - Ветеринарная санитария
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
7M11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 2 года.
8D04101 - Экономика
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D05204 - Экология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D07308 - Землеустройство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D07309 - Кадастр
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D07501 - Стандартизация и сертификация
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08101 - Агрономия
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08102 - Почвоведение и агрохимия
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08103 - Плодоовощеводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08104 - Защита и карантин растений
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08201 - Технология производства продуктов животноводства
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08302 - Лесные ресурсы и лесоводство
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08603 - Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08602 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08501 - Аграрная техника и технология
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D08502 - Энергообеспечение сельского хозяйства
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D09101 - Ветеринарная медицина
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
8D09102 - Ветеринарная санитария
Язык обучения: русский, казахский, английский. Срок обучения: 3 года.
Қазақ ұлттық аграрлық университеті
Нақты мекен-жайы: Алматы қ-сы, Абай даңғ., 8

Тел: +7(727) 262 11 08

Факс: +7(727) 262 11 08

Қабылдау комиссиясы: +7(727) 264 24 09, +7(727) 262 19 48, +7(727) 264 06 13, +7(727) 264 08 54, +7(727) 264 15 10

Қабылдау комиссиясы: +7(727) 264 08 54

Қабылдау комиссиясы: +7(727) 264 15 10

Қабылдау комиссиясы: +7(727) 264 24 09

Қабылдау комиссиясы: +7(727) 262 19 48

Привет!

В конце этого квеста мы подберем
Вам специальность и учебное место!

Перейти к квесту
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие