Тараз
Ұлттық
Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати
Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық

От 190 000 тг. – заочная форма обучения. Скидки и льготы.

бастап 308 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 915 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті – жарты ғасырлық тарихы, оқу және ғылыми жұмыстарында көп жылдық тәжірибесі бар Қазақстанның оңтүстік аймағындағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Бүгінгі таңда университетте 13000-нан астам студент оқиды. Бірақ бастысы біздің студенттеріміздің санында емес. ТарМУ студенттерге әлемдік деңгейдегі білім беру қызметтерін ұсынады. Қазіргі уақытта ТарМУ-дегі білім сапасы білім беру саласындағы халықаралық тәжірибеге толық сәйкес келеді.
ТарМУ кредиттік оқыту технологиясын сәтті енгізе отырып, бүгінде осы салада жетекші орын алады. М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті жоғары оқу орны мәртебесіне ие. 2018 жылы – бірнеше рет халықаралық институционалды аккредитациядан өтті.

Студентов
11871
Иностранных студентов
700
Преподавателей
945
Год основания
1958
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
6В04114 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04128 - Менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04113 - HR менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04112 - Менеджмент бизнеса
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04115 - Управление маркетингом
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04119 - Международный бизнес
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04120 - ІТ экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04123 - Экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04118 - Экономика бизнеса
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04122 - Оценка имущества
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04121 - Оценка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04124 - Оценка бизнеса
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04117 - Финансы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04116 - Банковское дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04111 - Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение предпринимательства
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04211 - Уголовное право и процесс
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04212 - Государственная служба и административное право
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04213 - Гражданское право и процесс
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04214 - Юриспруденция
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07316 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07320 - Производство бетонных и керамических материалов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07314 - Производство современных отделочных материалов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07315 - Инженерные системы и коммуникации зданий и сооружений
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07319 - Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07312 - Земельные ресурсы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07311 - Земельный кадастр и оценка недвижимости
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07317 - Архитектура жилых и общественных зданий
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07318 - Архитектура городской среды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В08614 - Гидротехническое строительство и сооружения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В08613 - Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B08615 - Управление водными ресурсами
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B08611 - Гидротехническая мелиорация
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В08612 - Мелиорация и орошаемое земледелие
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В08112 - Технология производства продукции растениеводства
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В08111 - Охрана и диагностика растений в агропромышленном комплексе
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В08511 - Механизация производства и переработки продукции сельского хозяйства
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05212 - Экология промышленных предприятий
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05213 - Экология и природопользование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05211 - Экология и природоохранная деятельность
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05214 - География и природообустройства жизни
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05112 - Общая биология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05111 - Медико-биологическое дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05113 - Пищевая биотехнология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В11201 - Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07213 - Бурение нефтяных и газовых скважин
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07216 - Нефтегазовая инженерия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07218 - Реализация нефти, нефтепродуктов и газа
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07217 - Транспортировка нефти
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07221 - Открытая разработка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07212 - Индустрия одежды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07219 - Индустрия кожгалантерейных изделий
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07220 - Индустрия обуви
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07211 - Инновационный текстиль
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07214 - Технология и инженеринг пищевого и обрабатывающего производства
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07215 - Технология продовольственных продуктов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07113 - Электромеханика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07114 - Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских объектов
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07111 - Автомобили и автомобильное хозяйство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07118 - Инженерия машин и оборудования
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07117 - Конструирование и производство машиностроительных изделий
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07116 - Материаловедение и технология материалов легкой промышленности
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07115 - Химическая инженерия и процессы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07121 - Мехатроника
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07123 - Автоматизация и роботизация
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07122 - Автоматизация и информатизация в системах управления
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В11311 - Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02111 - Дизайн моды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02112 - Дизайн рекламы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02113 - Дизайн интерьера
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02102 - Дизайн
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В07511 - Стандартизация и управления качеством в промышленности
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07512 - Метрология и метрологическое обеспечение в промышленности
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05314 - Химия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05313 - Экспериментально-техническая физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05311 - Физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06111 - Информатика и компьютерные науки
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06112 - Прикладная информатика: Web- программирование и компьютерный дизайн
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06113 - Программирование и разработка программного обеспечения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06114 - Информатика и информационно-коммуникационные технологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06115 - Агроинформатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06116 - Администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06120 - Программная инженерия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В06117 - Корпоративные информационные системы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06118 - Информационные системы и технологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06119 - Компьютерная инженерия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05412 - Математика и математическое моделирование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05413 - Математика и преподавание математики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05411 - Математика и статистика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06211 - Многоканальные волоконно-оптические сети и системы связи
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06212 - Сети и системы спутниковой и мобильной связи
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11115 - Культурно-досуговая деятельность: организация и режиссура театрализованных представлений
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11116 - Культурно-досуговая деятельность: организация массовых представлений и вокальное исполнительство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11117 - Культурно-досуговая деятельность: организация и педагогика досуга
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11118 - Культурно-досуговая деятельность: организация массовых представлений и хореографическое исполнительство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11101 - Культурно-досуговая работа
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11113 - Ресторанный бизнес
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В11112 - Гостиничное дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11111 - Туристский бизнес
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02312 - Филология: английская филология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02313 - Переводческое дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02311 - Филология: казахская филология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03212 - Конвергентная журналистика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03213 - Web журналистика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03111 - Психология в социальной сфере
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03112 - Психология в сфере образования
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03101 - Психология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01712 - Преподаватель английского и немецкого языков
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01707 - Подготовка учителей по иностранным языкам
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01421 - Физкультурно-спортивная деятельность в сфере образования
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01404 - Подготовка учителя физической культуры и тренера по спорту
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01402 - Подготовка учителей музыки
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01401 - Подготовка учителей начальной военной подготовки
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01406 - Подготовка учителей основ права и экономики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02211 - История
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01201 - Подготовка специалистов дошкольного обучения и воспитания
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01801 - Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01901 - Логопедия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01902 - Олигофренопедагогика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01501 - Подготовка учителей математики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01509 - Подготовка учителей математики и информатики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01508 - Подготовка учителей математики и физики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01502 - Подготовка учителей физики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01510 - Подготовка учителей физики и информатики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01503 - Подготовка учителей информатики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01505 - Подготовка учителей биологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01504 - Подготовка учителей химии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01507 - Подготовка учителей химии и биологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01506 - Подготовка учителей географии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01511 - Подготовка учителей географии с основами естествознания
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01704 - Подготовка учителей казахского языка и литературы в школах с неказахским языком обучения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01700 - Подготовка учителей казахского языка и литературы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01702 - Подготовка учителей русского языка и литературы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01601 - Подготовка учителей истории
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01602 - Подготовка учителей истории и религиоведения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B01403 - Подготовка учителей художественного труда и черчения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B02101 - Хореография
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04119 - Экономика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04128 - Экономика
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04118 - Бизнес-аналитика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04127 - Бизнес-аналитика
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04111 - Государственное управление и администрирование
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04122 - Государственное управление и администрирование
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04112 - Управление проектами территориального развития
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04123 - Управление проектами территориального развития
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04113 - HR менеджмент
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04120 - Менеджмент
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04130 - Менеджмент
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04114 - Менеджмент бизнеса
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04121 - Менеджмент бизнеса
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04125 - HR менеджмент
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04117 - Бухгалтерский учет и аудит
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04116 - Бухгалтерский учет и аудит предпринимательства
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04115 - Финансы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04126 - Финансы
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07115 - Технологическое обеспечение машиностроительного производства
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07123 - Технологическое обеспечение машиностроительного производства
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07118 - Инженерия машин и оборудования
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07121 - Инженерия машин и оборудования
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07112 - Химическая инженерия и процессы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07130 - Химическая инженерия и процессы
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07111 - Наноматериалыи нанотехнологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07114 - Электроэнергетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07122 - Электроэнергетика
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07117 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07120 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07116 - Автомобили и автомобильное хозяйство
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07113 - Материаловедение и технология материалов
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07119 - Материаловедение и технология материалов
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07211 - Инновационный текстиль
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07216 - Инновационный текстиль
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07212 - Индустрия швейных изделий
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07221 - Индустрия швейных изделий
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07215 - Индустрия изделий из кожи
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07219 - Индустрия изделий из кожи
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07201 - Технология и инженеринг пищевого и перерабатывающего производства
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07217 - Технология и инженеринг пищевого и перерабатывающего производства
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07202 - Технология продовольственных продуктов
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07218 - Технология продовольственных продуктов
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07513 - Стандартизация и управления качеством в промышленности
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07511 - Стандартизация и управления качеством в промышленности
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07514 - Метрология и метрологическое обеспечение в промышленности
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07512 - Метрология и метрологическое обеспечение в промышленности
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06111 - Информатика и компьютерные науки
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06115 - Информатика и компьютерные науки
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06114 - Программирование и разработка программного обеспечения
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06117 - Программирование и разработка программного обеспечения
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06112 - Администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М06116 - Администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06113 - Корпоративные информационные системы и технологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M06101 - Корпоративные информационные системы и технологии
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07312 - Инновационные технологии и исследования в строительстве
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07314 - Строительный инжиниринг
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07302 - Архитектура и современная городская инфраструктура
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07313 - Современные строительные материалы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07315 - Современные строительные материалы
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M07311 - Управление земельными ресурсами
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M08614 - Мелиорация и орошаемое земледелие
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M08613 - Управление водными ресурсами
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M08612 - Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07411 - Гидротехническое строительство и сооружения
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07402 - Гидротехническое строительство и сооружения
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M11211 - Безопасность жизнедеятельности в техносфереБезопасность жизнедеятельности в техносфере
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M11212 - Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M02312 - Филология: языкознания
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M02314 - Филология: языкознание
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02313 - Филология: литературоведение
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02311 - Филология: литературоведение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05212 - Управление промышленной экологией
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05213 - Управление промышленной экологии
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05211 - Геоэкология и управление природопользованием
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05214 - Геоэкология и управление природопользованием
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05311 - Химия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05312 - Химия
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М03111 - Психология в социальной сфере и профессиональной деятельности
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M03112 - Психология в социальной сфере и профессиональной деятельности
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05111 - Общая биология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05112 - Общая биология
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М11311 - Организация и управление на автомобильном транспорте
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05411 - Математика и математическое моделирование
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M02211 - История
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M02213 - История
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02111 - Дизайн
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04211 - Юрист в сфере правоохранительной деятельности
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04204 - Юрист в сфере правоохранительной деятельности
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04212 - Юриспруденция
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04213 - Юриспруденция
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01102 - Педагогические измерения
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01104 - Педагогические измерения
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01801 - Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию
Срок обучения - 1 год. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01501 - Подготовка педагогов математики
7M01502 - Подготовка педагогов физики
7M01503 - Подготовка педагогов информатики
7M01508 - Подготовка педагогов биологии
срок обучения: 1 год
7M01507 - Подготовка педагогов биологии
срок обучения: 1 год 5 месяцев
7M01505 - Подготовка педагогов биологии
срок обучения: 2 года
7M01504 - Подготовка педагогов химии
срок обучения: 2 года
7M01701 - Подготовка педагогов казахского языка и литературы
7M01723 - Подготовка педагогов казахского языка и литературы
срок обучения: 2 года
7M01702 - Подготовка педагогов русского языка и литературы
7M01703 - Подготовка педагогов по иностранным языкам
срок обучения: 2 года
7M01704 - Подготовка педагогов по иностранным языкам
срок обучения: 1 год
7M01601 - Подготовка педагогов истории
8D07211 - Индустрия изделий из кожи
8D07212 - Инновационный текстиль
8D07213 - Технология пищевых и перерабатывающих производств
8D08612 - Мелиорация и орошаемое земледелие
8D07411 - Гидротехническое строительство и сооружения
8D01501 - Подготовка педагогов математики
8D01503 - Подготовка педагогов информатики
8D01502 - Подготовка педагогов физики
8D01505 - Подготовка педагогов биологии
8D01504 - Подготовка педагогов химии
8D01701 - Подготовка педагогов казахского языка и литературы
8D01702 - Подготовка педагогов русского языка и литературы
8D01703 - Подготовка педагогов по иностранным языкам
М. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
Нақты мекен-жайы: Тараз қ-сы, Сулейманов к-сі, 7

Тел: +7 (7262) 45 36 64

Тел: +7 (7262) 43 24 02

Қабылдау комиссиясы: +7 (7262) 45 73 92

Қабылдау комиссиясы: +7 (7262) 45 22 35

Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие