Өскемен
Мемлекеттік
Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті
Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық
бастап 342 900 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 1 307 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті» республикалық мемлекеттік кәсіпорны өзінің білім беру қызметін 1958 жылдан бастап жүзеге асырады және инженерлік, ақпараттық технологиялар, экономикалық менеджмент, жаратылыстану, сәулет және дизайн салаларында мамандарды даярлауды жүзеге асырады.

Оқу орны 1958 жылы КСРО Министрлер Кеңесінің 5 тамыздағы № 866 қаулысына және Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 30 тамыздағы № 765 қаулысына сәйкес құрылды және «Өскемен құрылыс-жол институты» (УКСИ) деп аталды. 1996 жылғы 7 мамырда Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 573 қаулысымен ӨҚЖИ Шығыс Қазақстан техникалық университеті болып қайта құрылды. Университеттің өтініші бойынша, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 3 қарашадағы № 1485 қаулысымен оған бірінші ректор Дәулет Серікбаевтың есімі берілді.

Кеңейту
Студенттер
5 853
Шетел студенттері
88
Мұғалімдер
427
Құрылған жылы
1958
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
В-Дизайн
6B02101 - Дизайн
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Экономика
6B04101 - Экономика электронного бизнеса
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Менеджмент
6B04102 - ІТ-менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04103 - Бизнес-управление производственными системами
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04109 - Государственный финансовый менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Есеп және аудит
6B04104 - Учет, анализ и аудит на предприятии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Қаржы
6B04105 - Государственные финансы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04106 - Управление финансами наукоемких предприятий
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Маркетинг
6B04107 - Social медиа маркетинг
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Техникалық физика
6B05301 - Техническая физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Ядролық физика
6B05302 - Материалы для ядерной энергетики
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Ақпараттық жүйелер
6B06101 - Информационные системы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6B06102 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Математикалық және компьютерлік моделдеу
6B06103 - Математическое и компьютерное моделирование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06104 - Математические методы защиты информации
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06105 - Виртуальная и дополненная реальность
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
6B06201 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06202 - Радиотехника
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
6B06301 - Компьютерная безопасность
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Жылуэнергетика
6B07103 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-электр энергетикасы
6B07104 - Электроэнергетика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07113 - Электроэнергетика и наноэлектроника
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Автоматтандыру және басқару
6B07101 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07110 - Мехатроника
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Технологиялық машиналар мен жабдықтар
6B07106 - Технологические машины и оборудование (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-машина жасау
6B07102 - Машиностроение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07109 - Медицинский инжиниринг (Медицинская техника)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07112 - Механика и металлообработка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Аспап жасау
6B07108 - Приборостроение и наноэлектроника
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07105 - Приборостроение
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Көлік, көлік техникасы мен технологиялары
6B07107 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07111 - Автомобили и инновационные технологии
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Металлургия
6B07201 - Металлургия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
6B07204 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07205 - Дистанционные методы исследования Земли с использованием цифровых технологий
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Пайдалы қазбаларды өңдеу
6B07202 - Обогащение полезных ископаемых
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07207 - Материалы и технологии материалов атомной промышленности
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07206 - Инновационные методы получения урановой продукции
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Тау-кен өндірісі
6B07203 - Горное дело
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Сәулет
6B07301 - Архитектура
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Геодезия және картография
6B07302 - Геодезия и картография
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07309 - BIM - технологии в проектировании
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Көлік құрылысы
6B07304 - Проектирование и строительство автомобильных дорог
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру
6B07303 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07310 - Водоснабжение и канализация
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Құрылыс
6B07305 - Строительство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Инженерлiк жүйелер және желiлер
6B07311 - Инженерные системы и сети
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Жерге орналастыру
6B07307 - Землеустройство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07308 - Точное земледелие
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Кадастр
6B07306 - Кадастр
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07312 - Земельный кадастр и землеустройство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)
6B07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы
6B08301 - Лесные ресурсы и лесоводство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Су ресурстары және суды пайдалану
6B08601 - Водные ресурсы и водопользование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
6B11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11202 - Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В-Логистика
6B11302 - Логистика (Транспорт)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
В- Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
6B11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11303 - Организация дорожного движения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07203 - Горное дело
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07202 - Обогащение полезных ископаемых
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07201 - Металлургия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07204 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
- Лесные ресурсы и лесоводство
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05401 - Математика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М06101 - Информационные системы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М06102 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М06103 - Математическое и компьютерное моделирование
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М05301 - Техническая физика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07101 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07111 - Механика и металлообработка
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07103 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07104 - Электроэнергетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07105 - Приборостроение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07107 - Транспорт, транспортная техника и технологии
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М02101 - Дизайн
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07301 - Архитектура
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Геодезия
7М07302 - Геодезия
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07305 - Строительство
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07309 - BIM - технологии в проектировании
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07310 - Водоснабжение и канализация
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07303 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07311 - Мониторинг и диагностика автомобильных дорог
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07308 - Точное земледелие
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04101 - Экономика инноваций
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04102 - Инженерное предпринимательство
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04105 - Индустриальный менеджмент
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04106 - чет и аудит на предприятиях
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04108 - Финансовый аналитик
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04107 - Social медиа маркетинг
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М04110 - Маркетинг
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D05301 - Техническая физика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D05401 - Математика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D06101 - Информационные системы
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D07103 - Теплоэнергетика
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D07101 - Автоматизация и управление
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D07102 - Машиностроение
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D07201 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Срок обучения - 3 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті
Нақты мекен-жайы: Өскемен қ-сы, Протозанова А.К. к-сі., 69

Тел: 8-(7232) 26-74-09

Факс: 8 (7232) 26-74-09

Қабылдау комиссиясы: 8 (7232) 54-03-54

Қабылдау комиссиясы: 8 (7232) 26-28-89

Барлық оқиғалар мен жаңалықтар
23.04.2020
Қазақстанның колледждері мен жоғары оқу орындарында білімге қол жетімділікті кеңейту мақсатында, абитуриенттер мен студенттер кепілсіз студенттік несие ала алады, негізгі қарызды төлеу мерзімі 10 жылға дейін кейінге қалдырылады.
23.04.2020
Ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары мектеп бағдарламасы аясында игерілген негізгі тақырыптарды қамтиды.

Привет!

В конце этого квеста мы подберем
Вам специальность и учебное место!

Перейти к квесту
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие