Талдықорған
Мемлекеттік
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Әскери кафедра
Жатақханалар
Онлайн өтініш
Қашықтан оқу
Академиялық ұтқырлық

ДОТ-260 000 тг., скидки и льготы

бастап 410 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
- дейін 1 307 000 тг/жыл
бір жылдық оқу ақысы
Сипаттамасы

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университет 1972 жылы 25 қазанда Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің қаулысы негізінде құрылды. ЖМУ – Еуразиялық университеттер ассоциациясының толық мүшесі, Еуропалық университеттер ассоциациясының жеке ассоциацияланған мүшесі, Қазақстан университеттері қауымдастығының, EURASS академиялық және халықаралық ынтымақтастық одағының мүшесі, БҰҰ-ның академиялық ықпал ету бағдарламасының мүшесі және техникалық мамандықтар студенттерінің халықаралық ассоциациясымен ынтымақтастық туралы келісім жасалды. 2008 жылы Университеттердің Магна Картасына (Болонья) қосылды.

Студентов
7 000
Иностранных студентов
200
Преподавателей
718
Год основания
1972
Мамандықтар
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
6B01101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01201 - Дошкольное обучение и воспитание
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01902 - Специальная педагогика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01401 - Начальная военная подготовка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01402 - Физическая культура и спорт
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01403 - Музыкальное образование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01406 - Художественный труд, графика и проектирование
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02101 - Дизайн
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02102 - Декоративное искусство
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01501 - Математика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01502 - Математика-Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01503 - Физика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01504 - Физика-Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01505 - Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01506 - Химия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01507 - Химия-Биология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01508 - Биология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01509 - География
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01510 - География-История
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01601 - История
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01701 - Казахский язык и литература
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01702 - Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01703 - Русский язык и литература
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01704 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В01705 - Иностранный язык: два иностранных языка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В02302 - Филология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B03201 - Журналистика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04101 - Экономика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04102 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04103 - Менеджмент
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В04109 - Управление информационными ресурсами
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04104 - Учет и аудит
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04105 - Государственный аудит
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04106 - Финансы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04107 - Оценка
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B04201 - Юриспруденция
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11101 - Туризм
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B11102 - Гостинично-ресторанный бизнес
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B05201 - Экология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В05202 - Сельскохозяйственная экология
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06101 - Информатика
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B06102 - Информационные системы
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В06103 - рхитектура информационных систем
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6B08101 - Агрономия
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
6В11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Срок обучения - 4 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01201 - Дошкольное обучение и воспитание
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01401 - Физическая культура и спорт
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01402 - Музыкальное образование
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01403 - Профессиональное обучение
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01501 - Математика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01503 - Физика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01503 - Информатика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01504 - Менеджмент ИКТ в образовании
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01505 - Биология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01506 - География
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01701 - Казахский язык и литература
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M01702 - Русский язык и литература
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7М01902 - Специальная педагогика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04101 - Экономика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04107 - Экономическая кибернетика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04102 - Государственное и местное управление
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04103 - Менеджмент
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04104 - Учет и аудит
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04105 - Государственный аудит
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04108 - Деловое администрирование
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04106 - Финансы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M04201 - Юриспруденция
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
7M05201 - Экология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01101 - Педагогика и психология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01301 - Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01501 - Математика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01502 - Физика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01503 - Биология
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D01701 - Казахский язык и литература
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D04101 - Экономика
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D04102 - Государственный аудит
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D04103 - Финансы
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
8D04201 - Юриспруденция
Срок обучения - 2 года. Форма обучения: очная, дистанционная. Языки обучения: государственный, русский.
РГП на ПХВ Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова
Нақты мекен-жайы: ул. И.Жансугурова 187а, 040009, Талдыкорган Республика Казахстан

Тел: +7 (728) 222 21 94

Қабылдау комиссиясы: +7 (728) 222 25 42

Қабылдау комиссиясы: +7 (728) 228-00-06 (Call-центр)

Барлық оқиғалар мен жаңалықтар
23.04.2020
Қазақстанның колледждері мен жоғары оқу орындарында білімге қол жетімділікті кеңейту мақсатында, абитуриенттер мен студенттер кепілсіз студенттік несие ала алады, негізгі қарызды төлеу мерзімі 10 жылға дейін кейінге қалдырылады.
23.04.2020
Ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары мектеп бағдарламасы аясында игерілген негізгі тақырыптарды қамтиды.
23.04.2020
Еліміздің барлық жоғары оқу орындарында студенттермен кері байланыс күшейтіліп, HelpDesk және Call-орталықтар кеңес беру үшін жұмыс істейді.
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие