Мамандық
В-Математика-Информатика
Мамандықтың мақсаты

Математика-Информатика мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіптік қызмет объектілері:

-мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудағы білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, кәсіптік және техникалық оқу орындарына білім беру;

-шағын комплекті мектеп; кешкі мектеп; жалпыға бірдей ұйымдар, инклюзивті білімді іске асыратын;

-ғылыми ұйымдар: математика, қолданбалы математика және физика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі аясындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары;

-басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдарды, білім беру департаменттері;

-математика және информатика әдістерін пайдаланатын әр түрлі меншік ұйымдары.

Привет!

В конце этого квеста мы подберем
Вам специальность и учебное место!

Перейти к квесту
Буду поступать
Заполните необходимые данные, чтобы завершить действие